Gratis recht op vervanging en terugzending

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 7, waarin het recht om van de aankoop af te zien wordt uiteengezet. Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 14 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt - zoals dit ook met het passen in de winkel gebruikelijk is - en dat de artikelen met de originele etiketten, labels en in de originele verpakking moeten worden teruggestuurd. Enig ander gebruik of beschadiging van de artikelen en/of de verpakking impliceert dat de consument tot aankoop van het goed is overgegaan. Eskimo is gerechtigd dit bewijs te leveren door fotografie. Slechts met uitdrukkelijke instemming van Eskimo kan zij beslissen deze goederen terug te nemen mits betaling van door haar te bepalen vergoeding voor elke geleden schade.

Laden
Laden